P17V00000076

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-027638
Identifikátor VZ: 
P17V00000076
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Ruzyně B, U Prioru 938/6, 160 00 Praha 6
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:17
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
13. 11. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
2. 3. 2018 - 14:14
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_PLATNÝ k 6. 11. 2017
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 12:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické podmínky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 10. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 11. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
6. 11. 2017 - 12:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
SML U-041-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 3. 2018 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy SML U-041-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 3. 2018 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 4. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
DOD 1 k SML U-041-00/18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 10. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 
25253361
Nabídková cena bez DPH: 
76 962 437.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
93 124 548.77 Kč
Adresa: 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 
28402758
Nabídková cena bez DPH: 
50 127 444.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
60 654 207.24 Kč
Adresa: 
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
69 801 824.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
84 460 207.04 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Nabídková cena bez DPH: 
71 026 977.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
85 942 642.17 Kč
Adresa: 
Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Metrostav a.s.
IČO: 
00014915
Nabídková cena bez DPH: 
71 991 207.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
87 109 360.47 Kč
Adresa: 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
„Společnost pro ubytovnu Ruzyně, objekt B” Vedoucí společník Lamtech CZ s.r.o. a Společník HSF System SK, s.r.o.
IČO: 
27905161
Nabídková cena bez DPH: 
58 642 560.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
70 957 497.60 Kč
Adresa: 
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
27905161
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Poznámka: 
Cena včetně dodatku č. 1.
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
70 229 296.37 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
84 977 448.61 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
70 229 296.37 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
84 977 448.61 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou