P18V00000067

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Modernizace plynové kotelny Armádní střelecký stadion Lobzy Plzeň
Identifikátor VZ: 
P18V00000067
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Armádní střelecký stadion, Lobzy 1109, 312 00 Plzeň 4
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/18V/00009143) veřejnou zakázku s názvem "Modernizace plynové kotelny Armádní střelecký stadion Lobzy Plzeň"

Datum zveřejnění: 
25. 7. 2018 - 09:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
19. 7. 2018 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 7. 2018 - 09:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis stav. prací, dodávek a služeb vč. VV
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 7. 2018 - 09:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram stavebních prací
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 7. 2018 - 10:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
STAVBA Plzeň s.r.o.
IČO: 
00029122
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 815 355.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 196 579.55 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 815 355.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 196 579.55 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň