P18V00000058

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Odstraňování azbestu v objektu internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-027716
Identifikátor VZ: 
P18V00000058
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Odstraňování azbestu v objektu internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
4. 7. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
24. 7. 2018 - 13:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
4. 7. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 7. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2018 - 09:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
RAVO Trade EKO s.r.o.
IČO: 
03465241
Nabídková cena bez DPH: 
6 297 496.36 Kč
Adresa: 
Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
SYNER, s.r.o.
IČO: 
48292516
Nabídková cena bez DPH: 
5 852 348.14 Kč
Adresa: 
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
TREPART s.r.o.
IČO: 
25917838
Nabídková cena bez DPH: 
5 699 986.42 Kč
Adresa: 
Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
TREPART s.r.o.
IČO: 
25917838
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
5 699 986.42 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
6 896 983.57 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
5 699 986.42 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
6 896 983.57 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4