P18V00000059

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-019540
Identifikátor VZ: 
P18V00000059
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
VUZ Chodská 17 B-2, Chodská 3066/17, Brno
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Nákup nábytku pro VUZ Chodská 17 B-2, Brno“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:20
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
19. 7. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
24. 8. 2018 - 15:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 KS - Položkový rozpočet vč. specifikace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 6. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2018 - 09:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Kupní smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 9. 2018 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 9. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 12. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Potrusil s.r.o.
IČO: 
25310119
Nabídková cena bez DPH: 
2 957 691.20 Kč
Adresa: 
Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
PROFIL NÁBYTEK, a.s.
IČO: 
48202118
Nabídková cena bez DPH: 
2 298 012.00 Kč
Adresa: 
Hradská 280, 396 01 Humpolec
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Dřevozpracující výrobní družstvo
IČO: 
00030520
Nabídková cena bez DPH: 
2 985 160.00 Kč
Adresa: 
Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
TOKA a.s.
IČO: 
25518526
Nabídková cena bez DPH: 
2 147 880.00 Kč
Adresa: 
Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
TOKA a.s.
IČO: 
25518526
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 147 880.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 512 093.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
2 147 879.92 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 512 093.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno