P18V00000065

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Praha, Dědina - zateplení VUZ - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000065
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Vojenské ubytovací zařízení Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Pščolka
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Praha, Dědina - zateplení VUZ - realizace”.

Datum zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 12:41
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
12. 7. 2018 - 13:42
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 7. 2018 - 12:45
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Ing. Václav Petráš
IČO: 
64871444
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
750 120.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
907 645.20 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
750 120.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
907 645.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Buková 47, 334 52 Merklín