Bučovice

Bučovice

V této lokalitě provozujeme čistírnu odpadních vod a kanalizaci objektu Ministerstva obrany a zároveň zajišťujeme odvádění a čištění odpadních vod z připojených bytových domů Sokolovská.

Hlášení poruch a havárií
telefonní číslo:  602 554 698 (od 7:00 – do 15:30), 724 880 471 (mimo pracovní dobu)
Kontaktní adresa
Křižíkova 887/2, Hodolany, 779 00 Olomouc

 

Další informace

Stočné
je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidaci.
Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Tyto služby musí být zajištěny nepřetržitě po celých 24 hodině denně.

Způsob stanovení cen stočného
je přísně podřízen kalkulaci stanoveném v Cenovém věstníku ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem.
Kontrolu nad dodržováním kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančních ředitelství příslušného kraje.

Ceník

Ceník platný od 1.1.2020 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2021 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2022 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2023 (pdf)

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (pdf)

<- zpět na seznam lokalit