Čeradice

Čeradice

V této lokalitě provozujme automatickou tlakovou čerpací stanici a vodovod pro objekt Ministerstva obrany a zároveň zajišťujeme dodávku pitné vody dvěma soukromým subjektům.
Hlášení poruch a havárií
telefonní číslo:  720 991 566 (od 7:00 – do 15:30), 724 881 381 (mimo pracovní dobu)
Kontaktní adresa
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

 

Další informace

Vodné
je úplatou za pitnou vodu dodanou v určitém množství za určitou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodního potrubí napojeného bezprostředně za fakturačním měřidlem.

Způsob stanovení cen vodného
je přísně podřízen kalkulaci stanoveném v Cenovém věstníku ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Jsou to tedy ceny věcně usměrňované státem.
Kontrolu nad dodržováním kalkulačního vzorce provádí stát prostřednictvím finančních ředitelství příslušného kraje.

Výše vodného
se účtuje dle množství proteklé vody fakturačním vodoměrem. Odečty fakturačních vodoměrů provádí náš příslušný technický pracovník ve smluvně stanovených cyklech.

Ceník

Ceník platný od 1.1.2020 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2021 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2022 (pdf)

Ceník platný od 1.1.2023 (pdf)

<- zpět na seznam lokalit