Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Všechny zakázky

Brno – Nová MaR ve výměníkové stanici kas. Jana Babáka 2, budova č. 69 a 51

Místo plnění:
Jana Babáka 2, Brno
Datum zahájení:
7. 12. 2017 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o provádění servisních oprav, servisních a revizních kontrol a dodávce materiálu pro elektronické řídící systémy měření a regulace (MAR)

Místo plnění:
OBO Těchonín
Datum zahájení:
4. 12. 2017 - 10:18
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Servisní smlouva o rozvoji a údržbě systému

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018

Místo plnění:
Prostějov
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
3. 1. 2018 - 10:00

Dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N)

Místo plnění:
odběrná místa na území České republiky
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 11:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 1. 2018 - 10:00

Dodávka 13ks nových osobních automobilů pro AS-PO

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Datum zahájení:
24. 11. 2017 - 10:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 12. 2017 - 10:00

Vojenské ubytovací zařízení Komorní Hrádek - výměna svítidel

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Komorní Hrádek
Datum zahájení:
16. 11. 2017 - 16:32
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Logistický areál Nový Jičín - odstranění porevizních závad na hromosvodech - realizace

Místo plnění:
logistický areál Nový Jičín
Datum zahájení:
16. 11. 2017 - 09:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup nábytku pro objekt Veleslavín

Místo plnění:
MŠ Janouškova 300, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Datum zahájení:
7. 11. 2017 - 09:26
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup a dodání nábytku pro VUZ Ruzyně, blok C

Místo plnění:
U Prioru 938, Praha 6
Datum zahájení:
6. 11. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky