Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Všechny zakázky

Stavební opravy ve VUZ Komorní Hrádek

Místo plnění:
ubytovna Chocerady
Datum zahájení:
5. 1. 2018 - 08:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Servisní zabezpečení vozového parku AS-PO pro rok 2018 - oblast Morava

Místo plnění:
oblast Morava
Datum zahájení:
28. 12. 2017 - 13:22
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Velká Střelná – revitalizace vodního zdroje - realizace

Místo plnění:
Vojenský újezd Libavá
Datum zahájení:
27. 12. 2017 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stavební opravy 2. etapa ve VUZ Stará Boleslav, Boleslavská 1292

Místo plnění:
Boleslavská 1292, Stará Boleslav
Datum zahájení:
27. 12. 2017 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace

Místo plnění:
Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín
Datum zahájení:
19. 12. 2017 - 16:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
11. 1. 2018 - 10:00

Dodávky zkapalněného uhlovodíkového plynu

Místo plnění:
kasárna Slavkov, Olomouc
Datum zahájení:
19. 12. 2017 - 13:19
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Komorní Hrádek - oddělení kanalizace - projektová dokumentace

Místo plnění:
Komorní Hrádek, k. ú. Chocerady, okr. Benešov
Datum zahájení:
12. 12. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Zajištění bezpečnostních služeb v objektu logistického areálu v Novém Jičíně

Místo plnění:
Suvorovova 2195, Nový Jičín
Datum zahájení:
12. 12. 2017 - 13:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Brno, Tučkova 23 – Komplexní oprava 12 pokojů včetně sociálního zařízení - realizace

Místo plnění:
Tučkova 23, Brno
Datum zahájení:
11. 12. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Nákup tuhých paliv - oblast Morava, Prostějov CK

Místo plnění:
Letecká kasárna, Prostějov
Datum zahájení:
7. 12. 2017 - 13:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky