P17V00000099

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup tuhých paliv - oblast Morava, Prostějov CK
Identifikátor VZ: 
P17V00000099
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Letecká kasárna, Prostějov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Němcová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Nákup tuhých paliv - oblast Morava, Prostějov CK”.

Datum zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 13:45
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
30. 11. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
KRASPO spol. s r.o.
IČO: 
60725281
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 569 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 898 490.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 568 477.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 897 858.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Hybešova 259/21, Brno 602 00