P17V00000102

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Komorní Hrádek - oddělení kanalizace - projektová dokumentace
Identifikátor VZ: 
P17V00000102
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Komorní Hrádek, k. ú. Chocerady, okr. Benešov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku s názvem: „Komorní Hrádek - oddělení kanalizace - projektová dokumentace”.

Datum zveřejnění: 
12. 12. 2017 - 15:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
17. 8. 2017 - 14:50
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 12. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek V-303-01-17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 12. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
UCHYTIL s.r.o.
IČO: 
60734078
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 262 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
1 527 020.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
1 262 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
1 527 020.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno