P17V00000104

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace
Identifikátor VZ: 
P17V00000104
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
11. 1. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
1. 2. 2018 - 15:45
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Technické podmínky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 17:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
17. 1. 2018 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
SoD U-023-00-18
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 2. 2018 - 09:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 2. 2018 - 11:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 8. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 8 - OZ a ZL vč. pol. rozpočtů
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 8. 2018 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 9. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
24 430 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 560 300.00 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
METALL QUATRO spol. s r.o.
IČO: 
61538213
Nabídková cena bez DPH: 
25 090 967.57 Kč
Nabídková cena s DPH: 
30 360 070.76 Kč
Adresa: 
č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Nabídková cena bez DPH: 
23 954 205.93 Kč
Nabídková cena s DPH: 
28 984 589.18 Kč
Adresa: 
Klášterec nad Ohří - Útočiště 632, PSČ 43151
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 1 a č. 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
24 697 098.87 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
29 883 489.63 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
24 697 098.87 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
29 883 489.63 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří