P18V00000010

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-008627
Identifikátor VZ: 
P18V00000010
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Areál OBO Těchonín
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby s názvem: „Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 3. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1_Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2_Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3_Návrh smlouvy o poskytování služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4_Soupis poskytovaných služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5_Návrh provozního řádu spalovny
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1