P18V00000011

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Liberec – sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2018-015554
Identifikátor VZ: 
P18V00000011
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2 a č. 3, ul. Javorova, 460 01 Liberec
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Liberec – sanace VUZ, budovy č. 2 a 3 - realizace”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 13:57
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
21. 3. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
7. 5. 2018 - 15:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 3. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
20. 4. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 5. 2018 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 5. 2018 - 15:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 10. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
HB INPOL, s.r.o.
IČO: 
63148218
Nabídková cena bez DPH: 
5 363 224.55 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 167 708.23 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
AVE-servis, spol. s r. o.
IČO: 
60875585
Nabídková cena bez DPH: 
6 467 936.55 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 438 127.03 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
HB INPOL, s.r.o.
IČO: 
63148218
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
5 714 863.52 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
6 572 093.05 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
5 714 863.52 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
6 572 093.05 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Cidlinská 75