P18V00000062

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy hnacích drážních vozidel
Identifikátor VZ: 
P18V00000062
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
různá místa plnění uvedena v zadávacích podmínkách
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Prohlídky, revize a ostatní požadované opravy hnacích drážních vozidel”.

Datum zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
16. 7. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum zrušení: 
18. 7. 2018 - 15:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Soupis služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
18. 7. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1