P22V00000001

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro LOM PRAHA s.p.
Identifikátor VZ: 
P22V00000001
Specifikace zadávacího řízení: 
Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Hlavní město Praha
Stav řízení: 
zakázka byla zadána
Kontaktní osoba: 
Bc. Monika Čopová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadala nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky prostřednictvím centrálního zadavatele dle § 9 odst. 1, v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně s názvem: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 496 MWh na rok 2023.

Datum zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
12. 8. 2022 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
ZL EL-20220812-2809
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
ASPO_Pisemna_zprava_EE
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 9. 2022 - 13:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Pražská energetika, a.s.
IČO: 
60193913
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2023
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
72 898 944.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
25 482 392.31 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
30 833 694.70 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Na Hroudě 1492/4 Praha 10 100 05
Rozpad: 
Rok plnění: 
2023
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
25 482 392.31 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
30 833 694.70 Kč