P21V00000001

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.7.2022 do 31.12.2022 pro LOM PRAHA s.p​.
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2022-019793
Identifikátor VZ: 
P21V00000001
Specifikace zadávacího řízení: 
Jednací řízení bez uveřejnění
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
dle zadavatele
Stav řízení: 
zakázka byla zadána
Kontaktní osoba: 
Bc. Kateřina Malovická
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadala nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky prostřednictvím centrálního zadavatele dle § 9 odst. 1, v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nákupem na Českomoravské komoditní burze v Kladně s názvem: "Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.7.2022 do 31.12.2022 pro LOM PRAHA s.p​.".

Datum zveřejnění: 
23. 5. 2022 - 12:05
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
18. 5. 2022 - 12:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
18. 5. 2022 - 15:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná zpráva
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2022 - 12:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závěrkový list
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 5. 2022 - 12:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Pražská energetika, a.s.
IČO: 
60193913
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2022
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
21 434 400.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10