Zadané zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Zadané zakázky

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, Praha 6
Datum zahájení:
21. 4. 2017 - 14:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Místo plnění:
VUZ Dobrovského, Brno
Datum zahájení:
5. 4. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO – oblast Čechy

Místo plnění:
Jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO, oblast Čechy
Datum zahájení:
27. 1. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
21. 3. 2017 - 10:00

Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie

Místo plnění:
VUZ Strakonice, Palackého nám. 112
Datum zahájení:
24. 1. 2017 - 07:38
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o dodávce tepelné energie

Místo plnění:
Janouškova 300/3, Praha 6 - Veleslavín
Datum zahájení:
20. 1. 2017 - 12:27
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Místo plnění:
Janouškova 300/3, Praha 6
Datum zahájení:
28. 11. 2016 - 11:50
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace

Místo plnění:
Vojenský areál letiště Pardubice.
Datum zahájení:
16. 9. 2016 - 15:36
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 9. 2016 - 10:00

Dodávka tepla od Teplárny Liberec, a.s.

Místo plnění:
Odběrná místa tepla v Liberci zak. č. 9214070000: CE 04-10-09 - ASVS Dukla, Jeronýmova 522; CE 04-10-11 - Liberec - sportovní hala, Jeronýmova 558.
Datum zahájení:
9. 9. 2016 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
20. 9. 2016 - 10:00

Dodávka vody a odvádění odpadních vod - letiště Bechyně, vodojem Blatec

Místo plnění:
letiště Bechyně - vodojem Blatec
Datum zahájení:
1. 6. 2016 - 09:12
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Dodávka vody a odvádění odpadních vod - letiště Bechyně

Místo plnění:
letiště Bechyně
Datum zahájení:
1. 6. 2016 - 09:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Stránky