P17V00000031

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Pardubice - zateplení VUZ - realizace
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-018504
Identifikátor VZ: 
P17V00000031
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Pardubice, Teplého 2796, Pardubice 530 02
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Pardubice - zateplení VUZ - realizace”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
23. 5. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
29. 6. 2017 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh SoD
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací a dodávek
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_PostSignum (neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 5. 2017 - 10:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
24. 5. 2017 - 15:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 7. 2017 - 08:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2017 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 12. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Stavitelství Hlavnička
IČO: 
007 33 717
Nabídková cena bez DPH: 
5 605 184.07 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 782 272.72 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
ANO
Zdůvodnění odstoupení: 
Důvodem vyloučení bylo nesplnění podmínek dle § 41 zákona a bodu 7 zadávací dokumentace – doložení jistoty v požadované formě.
Název účastníka: 
ASJ s.r.o.
IČO: 
252 81 861
Nabídková cena bez DPH: 
6 532 710.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 904 579.10 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Realitní a stavební společnost s.r.o.
IČO: 
414 32 037
Nabídková cena bez DPH: 
5 783 639.48 Kč
Nabídková cena s DPH: 
6 998 203.77 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
MARHOLD a.s.
IČO: 
150 50 050
Nabídková cena bez DPH: 
6 157 439.78 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 450 502.13 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Realitní a stavební společnost s.r.o.
IČO: 
41432037
Poznámka: 
Cena vč. Dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
5 782 091.48 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
6 996 330.69 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
5 782 091.48 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
6 996 330.71 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE