P17V00000040

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
Identifikátor VZ: 
P17V00000040
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Brno - Slatina, Olomoucká 633
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku s názvem: Smlouva o č. 2010026474 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod”.

Datum zveřejnění: 
5. 6. 2017 - 14:08
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
17. 5. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva č. 2010026474 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 
46347275
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
1 999 999.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 419 998.79 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
810 445.23 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
932 012.01 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Rozpad: 
Rok plnění: 
2017
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
200 068.70 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
230 079.01 Kč
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
408 273.05 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
469 514.00 Kč
Rok plnění: 
2019
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
202 103.48 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
232 419.00 Kč