P17V00000054

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Výměna kotlů b. č. 402 trenažer, letiště Chotusice - realizace
Identifikátor VZ: 
P17V00000054
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
letiště Chotusice
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Výměna kotlů b. č. 402 trenažer, letiště Chotusice - realizace“.

Datum zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
10. 8. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
15. 8. 2017 - 11:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 7. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy_PLATNÝ K 2. 8. 2017
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 8. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 8. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
11. 8. 2017 - 12:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva T-340-00-17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2017 - 09:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EVČ s.r.o.
IČO: 
13582275
Nabídková cena bez DPH: 
2 475 480.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
2 995 330.80 Kč
Adresa: 
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
EVČ s.r.o.
IČO: 
13582275
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 475 480.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 995 330.80 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
2 475 480.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 995 330.80 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice