P17V00000055

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Komplexní opravy podlahy ubytovacích buněk, chodby, skladů a společných prostor ve 4. a 5. NP včetně pokládky nového PVC na internátu v Moravské Třebové, Jevíčská 7 – objekt č. 61
Identifikátor VZ: 
P17V00000055
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Moravská Třebová, Jevíčská 7, objekt č. 61
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Hladík
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/17V/00019863) veřejnou zakázku s názvem: „Komplexní opravy podlahy ubytovacích buněk, chodby, skladů a společných prostor ve 4. a 5. NP včetně pokládky nového PVC na internátu v Moravské Třebové, Jevíčská 7 – objekt č. 61”.

Datum zveřejnění: 
27. 7. 2017 - 09:15
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
19. 7. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
27. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
IČO: 
46972021
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
2 356 605.11 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
2 851 492.18 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
2 356 605.11 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
2 851 492.18 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vápenice 2970/17, 796 01, Prostějov