P17V00000062

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – realizace remízy pro HDV
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-027538
Identifikátor VZ: 
P17V00000062
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Čáslav (okr. Kutná Hora)
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – realizace remízy pro HDV”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
29. 8. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
22. 9. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
4. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 8. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
31. 8. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 9. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha SoD č. 3 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 10. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 4. 2018 - 08:00
Číslo verze: 
2
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 5. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
2
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
SGJW Hradec Králové spol. s.r.o.
IČO: 
49285092
Nabídková cena bez DPH: 
16 472 565.25 Kč
Nabídková cena s DPH: 
19 931 803.95 Kč
Adresa: 
Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
IČO: 
27523934
Nabídková cena bez DPH: 
16 644 383.68 Kč
Nabídková cena s DPH: 
20 139 704.25 Kč
Adresa: 
Hradecká 545, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
IČO: 
49285092
Poznámka: 
Celková cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
16 648 757.75 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
20 144 996.88 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
13 690 247.75 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
16 565 199.78 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Rozpad: 
Rok plnění: 
2017
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
0.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
0.00 Kč
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
13 690 247.75 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
16 565 199.78 Kč