P17V00000064

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – zpracování projektové dokumentace a následná realizace opravy části vlečky
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-027483
Identifikátor VZ: 
P17V00000064
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenská vlečka č. 10 - Čáslav
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Němcová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – zpracování projektové dokumentace a následná realizace opravy části vlečky”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
28. 8. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
22. 9. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
29. 8. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 9. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 10. 2017 - 12:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
IČO: 
49285092
Nabídková cena bez DPH: 
8 780 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
10 623 800.00 Kč
Adresa: 
Na Důchodě 1674/19a, 500 02 Hradec Králové
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
IČO: 
49285092
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
8 780 000.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
10 623 800.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
8 780 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
10 623 800.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové