P18V00000013

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zajištění vývozu a likvidace odpadních vod pro rok 2018
Identifikátor VZ: 
P18V00000013
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Karlovarský a Plzeňský kraj
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Petra Česneková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/18V/00001144) veřejnou zakázku s názvem: „Zajištění vývozu a likvidace odpadních vod pro rok 2018”.

Datum zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 13:50
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
28. 3. 2018 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o poskytování služeb
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
IČO: 
26072602
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
599 940.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
725 927.40 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
216 000.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
248 400.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE