P08V00000006

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Dodávka a montáž termostatických ventilů
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000006
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Hradec Králové, ul. Hradecká čp. 407 (404) a Lázně Bohdaneč, ul. Na Lužci čp. 661
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Solařová
Popis: 

Zadání pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodávka a montáž termostatických ventilů vč. zpracování PD, ubytovny Hradec Králové, ul. Hradecká čp. 407 (404) a Lázně Bohdaneč, ul. Na Lužci čp. 661". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž termostatických ventilů vč. zpracování projektové dokumentace na vyregulování systému ÚT a provedení vlastního vyregulování otopné soustavy v ubytovně Hradec Králové, ul. Hradecká čp. 407 (404) a v ubytovně Lázně Bohdaneč, ul. Na Lužci čp. 661.

Datum zveřejnění: 
6. 6. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
7. 7. 2008 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
termoventil.pdf