P08V00000008

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provedení jednostupňové projektové dokumentace
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000008
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Píky 3, Brno – Černé Pole
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Solařová
Popis: 

Zadání pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Provedení jednostupňové projektové dokumentace na rekonstrukci ubytovny č. 77, gen. Píky 3, Brno – Černé Pole". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace vč. rozpočtu na rekonstrukci ubytovny č. 77, gen. Píky 3, Brno – Černé Pole.

Datum zveřejnění: 
6. 6. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
1. 7. 2008 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF00662008_00004.pdf