P08V00000025

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rekonstrukce kotelen Jince – Valdek
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000025
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Jince – Valdek č.p. 22
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Rekonstrukce uhelných kotelen na PB a parních rozvodů v hotelu, Jince – Valdek č.p. 22". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce uhelných kotelen na PB a parních rozvodů v hotelu Jince – Valdek č.p. 22. Jedná se o realizaci nové nízkotlaké teplovodní kotelny na PB v bývalé místnosti uhelné kotelny umístěné v hotelu. V hotelu provést rekonstrukci topných systémů z parních na teplovodní. Tepelné výkony otopných těles v jednotlivých místnostech navrhnout na základě výpočtu transmisních ztrát. Druhá kotelna, umístěná v budově sprch, řeší pouze vytápění jedné místnosti a ohřev TUV pro sprchy. Navržené kotelny připojit na plynovodní přípojky, přípojky el. energie, vodu, kanalizaci. Navrhnout uložiště propan-butanu a rozvod plynu k jednotlivým kotelnám. Na budovách umístit do uzavíratelné skříňky hlavní uzávěr plynu a podružný plynoměr.

Datum zveřejnění: 
11. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
30. 7. 2008 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01172008_00001.pdf