P08V00000026

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava ploché střechy internátu I-7 a I-8, Vyškov
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000026
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Víta Nejedlého 235, Vyškov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy internátu I-7 a I-8, Víta Nejedlého 235, Vyškov". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je oprava ploché střechy internátu I-7 a I-8 v lokalitě Vyškov, Víta Nejedlého 235. Jedná se o panelové domy s 5-ti (I-7) a 6-ti (I-8) podlažími s plochou střechou, půdorysně jsou střechy o velikosti 55,00 x 25,00 bm.

Datum zveřejnění: 
11. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
31. 7. 2008 - 13:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01172008_00002.pdf