P08V00000028

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rekonstrukce kotelny 15A Jince
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000028
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Jince-Valdek č.p.22
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rozšíření kotelny 15A Jince". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava stávající kotelny v budově 15A tak, aby bylo možno v ní umístit další nízkotlaký teplovodní kotel na spalování zemního plynu. V kotelně osadit jeden kotel včetně jeho napojení na plynové potrubí, rozvod el. energie, teplovodní potrubí a systém M+R. Nově osazený kotel bude napojen kouřovodem do samostatného komínového průduchu. Stávající expanzní zařízení bude doplněno o přídavnou nádrž. Dále je nutné provést venkovní bezkanálové teplovodní vedení do stávající výměníkové stanice VS 25. Současně s bezkanálovým teplovodním potrubím položit sdělovací kabel pro budoucí napojení na centrální dispečink. Ve VS 25 je nutno demontovat parní výměníky tepla a venkovní teplovod napojit na stávající teplovodní rozdělovač a sběrač. Ohřev TUV řešit novými deskovými výměníky s využitím stávajících ohřívačů TUV jako akumulačních nádrží. Realizaci provést podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby zpracované VPÚ Plzeň spol. s r.o. v roce 2008.

Datum zveřejnění: 
17. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
22. 7. 2008 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01772008_00001.pdf