P08V00000029

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Výměna odlučovačů Moravská Třebová
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000029
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Jevíčská 7,Moravská Třebová
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Provedení výměny 2 ks odlučovačů SVA 16 a 2 ks kouřových ventilátorů RVE 1000 v centrální kotelně SVBF Praha ve vojenském areálu v Moravské Třebové, Jevíčská 7". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny stávajících 2 ks odlučovačů SVA 16 a 2 ks kouřových ventilátorů RVE 1000 pro kotle č.3 NOX 3000 U a č. 4 S 2500 U, oba kotle spalují pevné palivo HU ořech II Bílina, úpravna Ledvice, v centrální kotelně SVBF ve vojenském areálu v Moravské Třebové, Jevíčská 7, 571 01 Moravská Třebová .

Datum zveřejnění: 
18. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
6. 8. 2008 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01772008_00002.pdf