P08V00000031

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava střechy - Bučovice, Sokolovská č.p. 649
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000031
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Sokolovská (areál kasáren), Bučovice č.p. 649
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy ubytovny, Sokolovská (areál kasáren), Bučovice č.p. 649". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je oprava ploché střechy ubytovny, ul. Sokolovská (areál kasáren), Bučovice. Jedná se o zděný objekt, kde je střecha původní a byla pouze udržovaná nátěry. Střešní plášť 35,0m x 15,0m je z měkké krytiny a vykazuje velké praskliny a boule, kterými do objektu zatéká.Rozsah požadovaných prací:- demontáž hromosvodu;- očištění střechy a stávajících klempířských prvků;- vyspravení trhlin a boulí – cca 50% plochy;- oprava 4 budek a jejich napojení na plochu střechy (cca 8,0m2);- penetrace podkladu a položení hydroizolační krytiny z modifikovaných pásů s posypem a celoplošně natavených na plochu střechy – cca 570m2;- provedení nátěrů klempířských a zámečnických prvků;

Datum zveřejnění: 
29. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
22. 8. 2008 - 11:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF02972008_00001.pdf