P08V00000033

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rekonstrukce ubytovny Jince
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000033
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
ul. Zborovská č.p. 365, Jince
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ubytovny Jince – dokončení zateplení obvodových stěn ubytovny a rekonstrukce ubytovacích jednotek". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení zateplení ubytovny a rekonstrukce tří sociálních zařízení v ubytovně, ul. Zborovská č.p. 365, Jince. Rozsah požadovaných prací:Dokončení zateplení kontaktní systémem včetně osazení nových parapetů- severní a východní strana ubytovny:- oprava vnějších omítek;- zateplení stěn budovy deskami z expandovaného polystyrénů EPS tl 100 mm kontaktním způsobem cca 800 m2;- zateplení nad vchodem provést z minerální vlny ORSIL tř. A1 až A2, v = 900 (proti okapávání);- zateplení vnějšího ostění oken a stěn lodžií cca 60 m2;- zakončení a začištění zateplení lištami – soklová tl. 1,0 mm, rohová lišta A1 100x100 mm s tkaninou, začišťovací lišta okenní, začišťovací lišta parapetní;- provedení vnějších omítek;provést demontáž a zpětnou montáž hromosvodu

Datum zveřejnění: 
31. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 8. 2008 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF02172008_00004.pdf