P08V00000030

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provedení stavebních oprav,Letecká kasárna Bechyně
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000030
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Bechyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Provedení stavebních oprav a úprav ubytovací buňky v Leteckých kasárnách Bechyně". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních oprav a úprav ubytovací buňky č. 5 skládající se z 5ti pokojů, sociálního zařízení a chodby v Leteckých kasárnách Bechyně

Datum zveřejnění: 
23. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
18. 8. 2008 - 10:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF02372008_00000.pdf