P08V00000032

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava balkónů - Boletice č.p. 42
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000032
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Boletice č.p. 42
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava 12 ks balkonů na ubytovně v Boleticích č.p. 42". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 12ks balkonů na ubytovně v Boleticích č.p. 42. Jedná se o opravu balkonů na panelovém objektu ubytovny, které jsou značně zkorodované a tím jednak neplní svoji funkci a současně nevyhovují statice. Rozsah požadovaných prací:- demontáž 12ks stávajících balkonů;- osazení 12ks nových závěsných balkonů 1300mm x 2500mm, žárově pozinkovaná rámová konstrukce bude namontována tak, aby bylo možné v budoucnu provést zateplení objektu. Opláštění balkonů bude provedeno laminovanými profilovanými plechy. Podlaha bude z slzičkového hliníkového plechu. Podhled balkonů bude z hladkého laminovaného plechu. Balkony budou odvodněny.- Průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu vč. uložení na skládku;doložení certifikátů na dodané materiály a doložení prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 v platném znění.

Datum zveřejnění: 
29. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 8. 2008 - 10:15
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF03072008_00000.pdf