P08V00000042

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provedení rekonstrukce odvodnění ubytovna Příbram
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000042
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Poštovní ul. čp. 237, Příbram
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Provedení rekonstrukce odvodnění kolem objektu oprava balkónů a výměna oken ubytovny v Příbrami, Poštovní ul. čp. 237". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky oprava objektu ubytovny v Příbrami, Poštovní ul. čp. 237. Provedení rekonstrukce odvodnění kolem objektu oprava balkónů a výměna oken.

Datum zveřejnění: 
12. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
8. 9. 2008 - 10:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01282008_00000.pdf