P08V00000043

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava podlah balkónů - Litoměřice, Purkyňova
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000043
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Purkyňova č.p. 1, Litoměřice
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava podlah u balkónů, výměna 2 ks dvoukřídlých dřevěných dveří v ubytovně Purkyňova č.p. 1, Litoměřice". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava podlah u balkónů, výměna 2 ks dvoukřídlých dřevěných dveří nouzového východu ve spojovací budově a oprava opěrné zdi na hranici pozemku se silnicí.

Datum zveřejnění: 
12. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
28. 8. 2008 - 11:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01282008_00001.pdf