P08V00000048

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava podlah, malování - ubytovna Liberec, Horská
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000048
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Horská č.p. 333/4, Liberec
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava podlah a malování ubytovna v kasárnách J. Žižky, Liberec, Horská č.p. 333/4". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava podlahové krytiny v objektech ubytoven č. 020, 021 v kasárnách Jana Žižky a malování ubytovny č. 020 včetně provedení soklu.

Datum zveřejnění: 
13. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
5. 9. 2008 - 13:15
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01382008_00003.pdf