P08V00000049

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vybudování kanalizační přípojky - Štěpánov
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P08V00000049
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Štěpánov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování kanalizační přípojky od stávající ČOV, Štěpánov". Vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování tlakové kanalizační přípojky od stávající ČOV na parcele č. 1097/16 kat. území Štěpánov (u Olomouce) v areálu kasáren a její napojení na obecní tlakovou kanalizaci, která je ukončená na pozemku č. 1087/2.

Datum zveřejnění: 
14. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
2. 9. 2008 - 10:45
Přílohy: 
Název dokumentu: 
CCF01582008_00000.pdf