P09V00000004

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rekonstrukce soc. zař. - Struhlovsko
Evidenční číslo ve věstníku: 
------
Identifikátor VZ: 
P09V00000004
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Struhlovsko
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Solařová
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadání zrušeno dne 3. února 2009Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálních zařízení, výměna SV a TUV, výměna oken, oprava balkónů, zateplení budovy, Hranice, Struhlovsko č.p. 1528".

Datum zveřejnění: 
23. 1. 2009 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
11. 2. 2009 - 10:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
oznameniozruseni.pdf