P09V00000019

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Rekonstrukce ubytovny v Hranicích na Moravě
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P09V00000019
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Hranice na Moravě
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Vrba
Popis: 

Výzva pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Správa vojenského bytového fondu Praha, zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Jevulou (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálních zařízení, výměna SV a TUV, výměna oken, oprava balkónů, zateplení budovy, Hranice, Struhlovsko č.p. 1528".1. Vymezení plnění veřejné zakázkyPředmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce poškozených a dožilých částí budovy členěné do čtyř celků.Rozsah požadovaných prací:- rekonstrukce sociálních zařízení a výměna svislých a vodorovných rozvodů SV, TUV;- výměna oken a balkónových dveří, vstupních dveří a bočních dveří;- oprava balkónů včetně výměny zábradlí a stávající zámkové dlažby chodníku;- zateplení pláště budovy včetně opravy atiky;- odstranění stávajícího luxferového prosklení v prostorách schodiště a nahrazení plastovými okny a vyzdívkou, včetně vybourání ve sprše a zazdění;- předání příslušných dokladů, atestů a revizí;- součástí plnění veřejné zakázky je závěrečný úklid, průběžný odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti;- stávající okapy budou demontovány a nahrazeny novými půlkruhovými z pozinku stejných rozměrů v celkové délce cca 75m;- stávající svody budou demontovány a nahrazeny novými kruhovými v celkové délce cca 70m

Datum zveřejnění: 
19. 3. 2009 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
24. 4. 2009 - 10:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
RekonstrukceStruhlovsko.pdf