P12V00000049

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Servis osobních automobilů
Evidenční číslo ve věstníku: 
344703
Identifikátor VZ: 
P12V00000049
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Praha
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Barbora Hobzová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby: "Servis osobních automobilů", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
23. 11. 2012 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
12. 12. 2012 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
395_Priloha_c_4_ZD.pdf
Název dokumentu: 
395_Priloha_c_3_ZD.xls
Název dokumentu: 
395_Priloha_c_2_ZD.xls
Název dokumentu: 
395_Priloha_c_1_ZD.doc
Název dokumentu: 
395_Zadavaci_dokumentace.pdf
Název dokumentu: 
395_Pisemna_vyzva_zadavatele.pdf
Název dokumentu: 
395_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf