P13V00000006

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Služby Cloud Computing včetně migrace stávající infrasktruktury
Evidenční číslo ve věstníku: 
349326
Identifikátor VZ: 
P13V00000006
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Česká republika
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Zdeněk Šuhaj
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby: "Služby Cloud Computing včetně migrace stávající infrastruktury", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
13. 2. 2013 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 3. 2013 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
409_Dodatecne_informace_c_1.pdf
Název dokumentu: 
409_Pisemna_vyzva_k_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
409_Priloha_c_3_Navrh_smlouvy_o_poskytovani_sluzeb.docx
Název dokumentu: 
409_Priloha_c_2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
409_Priloha_c_1_Cestne_prohlaseni.docx
Název dokumentu: 
409_ZD.pdf
Odkaz: 
Název dokumentu: 
409_Dodatecne_informace_c_2.pdf
Název dokumentu: 
409_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf