P13V00000048

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP - výměna oken
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P13V00000048
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Linda Koptová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP - výměna oken".

Datum zveřejnění: 
14. 8. 2013 - 09:53
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
5. 9. 2013 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
462_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
462_Priloha_c._1_Cestne prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
462_Priloha_c._2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
462_Priloha_c._3_Navrh_smlouvy _o_dilo.doc
Název dokumentu: 
462_Priloha_c._4_Soupis_oken.rar
Název dokumentu: 
462_Dodatecne_informace_c._1.pdf
Název dokumentu: 
462_Rozhodnuti_o_zruseni.pdf