P14V00000007

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup náhradních dílů na sklad CBO Těchonín – vzduchotechnika a MaR.
Evidenční číslo ve věstníku: 
----
Identifikátor VZ: 
P14V00000007
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
budova č. 43 CBO Těchonín
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Málková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Nákup náhradních dílů na sklad CBO Těchonín – vzduchotechnika a MaR".

Datum zveřejnění: 
5. 3. 2014 - 12:55
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
17. 3. 2014 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
513_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
513_Priloha_c.1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
513_Priloha_c.2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
513_Priloha_c.3_Navrh_kupni_smlouvy.docx
Název dokumentu: 
513_Priloha_c.4_Seznam_zarizeni_nahradnich_dilu_na_sklad_CBO_Techonin.xlsx
Název dokumentu: 
513_Rozhodnuti_zadavatele_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf