Všechny zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Všechny zakázky

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, Praha 6
Datum zahájení:
21. 4. 2017 - 14:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Bechyně - zateplení VUZ - realizace

Místo plnění:
budova č. 5 a č. 6, Hodonice
Datum zahájení:
21. 4. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
12. 5. 2017 - 10:00

VUZ Praha Podbaba - rekonstrukce vnějšího pláště budovy

Místo plnění:
Podbabská 1589/1, Praha 6 – Dejvice
Datum zahájení:
20. 4. 2017 - 16:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
12. 5. 2017 - 10:00

VUZ Prostějov, Letecká – rekonstrukce ubytovny

Místo plnění:
Vojenské ubytovací zařízení Prostějov, Letecká 1, PSČ 796 01 Prostějov
Datum zahájení:
20. 4. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
17. 5. 2017 - 10:00

Dobronín - plynofikace areálu

Místo plnění:
Vojenský areál Dobronín, PČS 588 12
Datum zahájení:
19. 4. 2017 - 15:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
5. 5. 2017 - 10:00

Zpracování projektové dokumentace na akci "ubytovna Praha 6, objekt A a D"

Místo plnění:
Praha 6
Datum zahájení:
12. 4. 2017 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Místo plnění:
VUZ Dobrovského, Brno
Datum zahájení:
5. 4. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace- výkon TDS a koordinátora BOZP

Místo plnění:
Letiště Pardubice, ul. Pražská
Datum zahájení:
3. 4. 2017 - 13:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Servisní kontroly a revize na tepelných zařízeních kasáren Dědice

Místo plnění:
Dědice
Datum zahájení:
28. 3. 2017 - 16:02
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Rekonstrukce kotelen na pevná paliva – kas. Vícenice

Místo plnění:
kasárna Vícenice u Náměště nad Oslavou
Datum zahájení:
28. 3. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
24. 4. 2017 - 10:00

Stránky