Zadané zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Zadané zakázky

Dodávka vody a odvádění odpadních vod - vojenská ubytovna Bechyně

Místo plnění:
Vojenská ubytovna Bechyně
Datum zahájení:
1. 6. 2016 - 09:16
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:

Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně

Místo plnění:
VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, 160 00, Praha 6 – Ruzyně
Datum zahájení:
6. 4. 2016 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 5. 2016 - 10:00

Výměna 6 ks výtahů ve VUZ Ruzyně a 4 ks výtahů ve VUZ Dědina včetně zpracování projektové dokumentace

Místo plnění:
VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, 160 00, Praha 6 – Ruzyně; VUZ Dědina, Pilotů 217, 160 00, Praha 6
Datum zahájení:
8. 3. 2016 - 13:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
5. 4. 2016 - 10:00

Dodávka topných olejů pro AS-PO

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
10. 3. 2014 - 10:20
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
6. 5. 2014 - 10:00

VRÚ Slapy nad Vltavou - dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu

Místo plnění:
VRÚ Slapy nad Vltavou
Datum zahájení:
17. 7. 2013 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
17. 7. 2013 - 10:00

Stránky