P17V00000037

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Prostějov - Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-022376
Identifikátor VZ: 
P17V00000037
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Prostějov, ul. Letecká, kasárna Prostějov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Prostějov - Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
21. 6. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
7. 8. 2017 - 11:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací a dodávek_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací a dodávek_PLATNÝ k 8. 6. 2017
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
2
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_část 1
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_část 1_PostSignum_(neosahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_část 2
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace_část 2_PostSignum_(neosahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Dohoda o mlčenlivosti
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 5. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 6. 2017 - 16:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
3. 7. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
11. 8. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 8. 2017 - 11:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č.1 k SoD
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
27. 11. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2 k SoD
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2018 - 14:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
"Společnost pro Prostějov-Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů" zastoupená správcem společnosti TOMIreko, s.r.o.
IČO: 
28359216
Nabídková cena bez DPH: 
8 343 037.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
10 095 075.00 Kč
Adresa: 
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
28359216
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
EVČ s.r.o.
IČO: 
13582275
Nabídková cena bez DPH: 
9 579 155.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
11 590 778.00 Kč
Adresa: 
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
"Společnost pro Prostějov - Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů" zastoupená správcem společnosti TOMIreko, s.r.o.
IČO: 
28359216
Poznámka: 
Cena dle dodatku č. 2
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
10 529 925.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
12 741 209.25 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
10 529 925.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
12 741 209.25 Kč
Sdružení dodavatelů: 
ANO
Vedoucí dodavatel IČO: 
28359216
Adresa: 
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Rozpad: 
Rok plnění: 
2017
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
2 879 341.85 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
3 484 003.64 Kč
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
7 650 583.15 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
9 257 205.61 Kč