P17V00000056

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Přerov – letiště Bochoř – sanace deponií, ekologická likvidace betonové suti a zeminy
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-020371
Identifikátor VZ: 
P17V00000056
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Přerov, Bochoř, GPS: 49.4198969N, 17.4010053E
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Přerov – letiště Bochoř – sanace deponií, ekologická likvidace betonové suti a zeminy“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:01
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
4. 9. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
12. 10. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Celková situace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh SoD
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 7. 2017 - 09:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 8. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 8. 2017 - 14:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 8. 2017 - 08:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 8. 2017 - 09:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
17. 8. 2017 - 12:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 10. 2017 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 11. 2017 - 12:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č.1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
27. 11. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 2
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 12. 2017 - 09:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
B.R.T. likvidace
IČO: 
04701208
Nabídková cena bez DPH: 
15 473 946.70 Kč
Nabídková cena s DPH: 
18 723 475.51 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
04701208
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
ANO
Zdůvodnění odstoupení: 
Důvodem vyloučení je nepředložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů v souladu s § 122 odst. 5 zákona.
Název účastníka: 
Společnost Přerov - letiště Bochoř
IČO: 
28340957
Nabídková cena bez DPH: 
31 600 869.95 Kč
Nabídková cena s DPH: 
38 237 052.64 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
28340957
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
RYBÁRIK, s.r.o.
IČO: 
25598643
Nabídková cena bez DPH: 
24 691 488.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 876 700.48 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
DEMSTAV group, s.r.o.
IČO: 
27844935
Nabídková cena bez DPH: 
33 153 968.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
40 116 301.28 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
PORR a.s.
IČO: 
43005560
Nabídková cena bez DPH: 
20 871 451.64 Kč
Nabídková cena s DPH: 
25 254 456.48 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
TOMMI-holding, spol. s r. o.
IČO: 
45280355
Nabídková cena bez DPH: 
24 157 494.50 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 230 568.35 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
PORR a.s.
IČO: 
43005560
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
20 871 451.64 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
25 254 456.48 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
20 871 451.64 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
25 254 456.50 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 10000