P17V00000069

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Veleslavín na využití pro dětskou skupinu - 2. etapa
Identifikátor VZ: 
P17V00000069
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Praha 6 - Veleslavín
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Jaroslav Martínek
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Veleslavín na využití pro dětskou skupinu - 2. etapa”.

Datum zveřejnění: 
20. 3. 2017 - 14:50
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
20. 3. 2017 - 14:05
Přílohy: 
Název dokumentu: 
SML U-104-00/17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 3. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČO: 
60193280
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
586 460.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
709 616.60 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
586 460.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
709 616.60 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6